Bibligrafie přejata z Actes de la 2e Conférence de la section tchéco-slovaque de l´ISPhS en l´ honneur de Marie Dohalská a l´occasion de son 70e anniversaire, éd.: Tomáš Duběda, Jana Vlčková, Karolinum, Praha 2007, s. 154 ISBN 978-80-246-1477-9

Zichová, M. – Vinař, O. – Baštecký, J. – Borovičková, B. – Maláč, V. (1965) Delayed auditory feedback in schizofrenia and LSD induced state, Activitas Nervosa Superior, Praha, pp. 302–303.

Zichová, M. (1966) Method of delayed auditory feedback in psychiatry‚ Activitas Nervosa Superior 7, pp. 193–195.

Zichová, M. (1966) Prononciation des consonnes finales sonores dans le français contemporain, Zeitschrift für Phonetik, 19, Berlin, pp. 277–286.

Zichová, M. (1967) Příspěvek k výzkumu současné francouzské herecké výslovnosti, diplomová a disertační práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 85 pp.

Zichová, M. (1967) Contribution à l’étude de la durée des voyelles françaises, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia, Philologica 6, Praha, pp. 113–124.

Zichová, M. (1968) Základy fonetiky francouzštiny, skriptum, SPN, 120 pp.

Zichová, M. – Vinař, O. – Baštecký, J. – Borovičková, B. – Maláč, V. (1970) Speech errors on delayed auditory feedback, Proceedings of the 6th International Congress of Phonetic Sciences, Academia, Prague, pp. 159–162.

Zichová, M. (1970) Quelques remarques concernant la durée relative des voyelles du français contemporain, Proceedings of the 6th International Congress of Phonetic Sciences, Academia, Praha, pp. 1063–1065.

Zichová, M. (1970) Comparaison de deux interprétations poétiques à l’aide de l’analyse auditive et spectrographique, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia II, Praha, pp. 97–109.

Dohalská, M. (1971) Les caractéristiques de fréquence du E-fermé et E‑ou­­vert et leur perception, Études de Linguistique Appliquée, 3, Paris, pp. 96–102.

Dohalská, M. (1971) Příspěvek k spektrografickému rozboru francouz­štiny, kandidátská disertační práce, Praha, 268 pp.

Dohalská, M. (1974) Quelques oppositions vocaliques au point de vue de l’analyse spetrogaphique, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia IV, Praha, pp. 92–114.

Zichová, M. (1974) Základy fonetiky francouzštiny, skriptum, přepracované vydání, SPN, 117 pp.

Dohalská, M. (1976) Sur quelques aspects du dictionnaire de prononcia­tion contemporaine d’André Martinet, Acta Universitatis Carolinae, Pho­netica Pragensia V, Praha, pp. 49–63.

Dohalská, M. (1976) Ščerbova francouzská fonetika, Práce z dějin Slavistiky III, UK, Praha, pp. 30–37.

Dohalská, M. (1977) Analyse spectrographique des voyelles françaises, Acta Universitatis Carolinae, Monographia, Praha, 174 pp.

Dohalská, M. (1977) Jazyková komunikace v současné společnosti, Sborník Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha, pp. 130–133.

Dohalská, M. (1977) Filozofická fakulta a nákladové nádraží Praha-Žižkov, Univerzitní zprávy 9/1977.

Dohalská, M. (1979) K některým problémům komunikace v dopravě, Doprava 3/1979, Praha, pp. 248–250.

Dohalská, M. (1980) Perception et analyse spectrographique des voyelles tchèques et françaises, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia VI, Praha, pp. 97–116.

Romportl, M. a kol. (1980) IX. Mezinárodní kongres fonetických věd v Kodani 1979, Slovo a slovesnost XLI, ČSAV, Praha, pp. 239–246.

Dohalská, M. (1981) Český a francouzský vokalismus, habilitační práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova.

Dohalská, M. (1982) Problematika techniky zprostředkovaného sdělení vzhledem ke komunikačnímu cíli, Sborník KLF, Univerzita Karlova, pp. 74–90.

Dohalská, M. (1983) Comparative perception analysis of French and Czech vowels, Proceedings of the 10th International Congress of Phonetic Sciences, Utrecht, p. 508.

Dohalská, M. (1983) Técnica y eficiencia del discurso oral, su importancia en la sociedad actual, Sborník II. Konference aplikované lingvistiky, La Habana.

Dohalská, M. (1983) Inovační tendence v jazyce francouzském, in: Studijní text pro přípravu pedagogických pracovníků středních škol na nové pojetí výchovně-vzdělávací práce, SPN, Praha, pp. 113–122.

Dohalská, M. (1984) On the quality and reliability of the verbal communication in the working process – the analysis of defects in agricultural dispatching, Sborník XXIII. Akustické konference, VTS, České Budějo­vice, pp. 68–72.

Dohalská, M. (1984) Význam a využití rétoriky v práci mladého lektora, Bulletin ČSAV, SAK 3/1984, Praha.

Dohalská, M. (1985) On the Character of Information in the Work Process, Linguistica XII, ČSAV, ÚJČ, Praha, pp. 113–119.

Dohalská, M. – Hůrková, J. – Pařízek, V. – Špalek, V. – Vymětal, J. (1985) Mluvím, mluvíš, mluvíme, Horizont, Praha 1985, 128 pp.

Dohalská, M. – Janota, P. – Pačesová, J. – Palková, Z. (1985) Desátý mezinárodní kongres fonetických věd v Utrechtu, Slovo a slovesnost XLVI, ČSAV, Praha, pp. 64–67.

Dohalská, M. (1987) Contribution à l’étude de la perception de la parole dans de mauvaises conditions acoustiques, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia VII, Praha, pp. 25–33.

Dohalská, M. (1987) Analyse de la communication verbale dans différents milieux de travail, problèmes de la perception, in: XIth International Congress of Phonetic Sciences, Tallin, pp. 204–206.

Dohalská, M. (1988) Quelques remarques sur le problème de l’accent dans le français contemporain, Philologica Pragensia, ČSAV, Praha, pp. 185–192.

Dohalská, M. (1988) K problémům verbální komunikace v informačních systémech řízení, in: Sborník konference Lingvistické metody a automatizované informační systémy, VTS, Praha.

Dohalská, M. (1989) To the testing of the dependence of transients on the speak tempo in working communication, Sborník XXVIII. Akustické konference, VTS, Vysoké Tatry, pp. 186–189.

Dohalská, M. (1989) Quelques remarques sur la segmentation du discours dans la communication des « postes de commandement »‚ in : Bothorel, A. et al. (eds.) Mélanges de Phonétique générale et expérimentale, Strasbourg, pp. 321–333.

Dohalská, M. (1989) K problematice současné francouzské výslovnosti „dans son usage réel“, Cizí jazyky ve škole 6, 32, SPN, Praha, pp. 268–272.

Dohalská, M. (1990) Problematika percepce – studie z experimentální fo­netiky, doktorská práce, Praha, 378 pp.

Dohalská, M. (1991) La vitesse d’articulation et les unités sonores dans la chaîne parlée, Actes du XIIème Congrès International des Sciences Phonétiques, Aix-en-Provence, vol. V, pp. 390–393.

Dohalská, M. (1991) Dynamika verbální komunikace, mluvené slovo v teorii a praxi, Acta Universitatis Carolinae, Philologica Monographia, CXIV, Praha, 214 pp.

Dohalská, M. (1991) K pětašedesátinám prof. Přemysla Janoty, Jazyko­vědné aktuality 3/4, ČSAV, Praha.

Dohalská, M. – Schulzová, O. (1992) Fonetika francouzštiny, Karolinum, Praha, 208 pp.

Dohalská, M. – Ptáček, M. – Vích, R. (1994) Synthèse TTS du tchèque et les remarques sur la seg­mentation temporelle, XXèmes Journées d’Études sur la Parole, CNET, Lannion, dodatek ke sborníku.

Dohalská, M. (1995) Some remarks on the relation between perception and spectrographic representation of speech, in: Vích, R. (ed.), 5th Czech--German Workshop, Speech Processing, ÚRE AV ČR, Praha, p. 39.

Dohalská, M. – Palková, Z. – Ptáček, M. (1995) New Prosody Rules for Czech TTS, in: Lundin, F. J. (ed.), COST 233 “Prosody of Synthetic Speech”, Final Report, pp. 109–110.

Dohalská, M. – Ptáček, M. (1995) Quelques remarques sur la perception du tchèque syn­thétique, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia 8, Karolinum, Prague, pp. 45–81.

Dohalská-Zichová, M. (1996) An Overview of Possible Sound Changes in Accelerated Natural Speech, in: Lundin, F. J. (ed.), COST 233 “Pro­sody of Synthetic Speech”, Final Report, pp. 107–109.

Tučková, J. – Dohalská-Zichová, M. – Horák, P. – Vích, R. (1996) Fundamental Frequency Control in Czech Text-to-Speech Synthesis by a Multilayer Neural Network, in: Institute of Radioengineering and Electronics, Review of Activities, 1995–1996, ÚRE AV ČR, Praha.

Dohalská-Zichová, M. – Tučková, J. – Vích, R. (1996) New Approaches in the Czech TTS synthesis, in: Lundin, F. J. (ed.), COST 233 “Prosody of Synthetic Speech”, Final Report, pp. 97–103.

Dohalská-Zichová, M. – Duběda, T. (1996) Rôle des changements de la durée et de l’intensité dans la synthèse du tchèque, in : Meloni, H. (ed.), Actes des XXIèmes Journées d’Études sur la Parole, Avignon, pp. 375–378.

Dohalská, M. (1996) Testing Intelligibility at maximum Rate, in: Palková, Z. (ed.), Charisteria Viro Doctissimo Přemysl Janota, Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia IX, Karolinum, Praha, pp. 53–60.

Dohalská-Zichová, M. – Duběda, T. (1996) Experiments with Duration and Intensity Variations in Czech TTS Prosody, in: 6th Czech-German Workshop, Speech Processing, ÚRE AV ČR, Praha, pp. 35–36.

Dohalská‑Zichová, M. – Hedánek, J. (1997) Comparing Some Para­meters of Continuously Accelerated Natural Speech Signal, in: Wodarz, H.‑W. (ed.), Forum Phoneticum, Speech Processing, Hector Verlag, Frankfurt am Main, pp. 13–22.

Dohalská, M. – Mejvaldová, J. (1997) Generation of Duration, Intensity and F0 Contours in Czech Short Synthetic Sentences, in: Vích, R. (ed.), 7th Czech-German Workshop, Speech Processing, ÚRE AV ČR, Praha, pp. 29–31.

Dohalská-Zichová, M. – Mejvaldová, J. (1998) Où sont les limites phonostylistiques du tchèque synthétique, in : Actes du XVIe Congrès International des Linguistes, Pergamon/Elsevier, Oxford, CD, 4 pp.

Dohalská, M. – Mejvaldová, J. (1998) Les critères prosodiques des trois principaux types de phrases (testés sur le tchèque synthétique), in : Bourlard, H. (ed.), Actes des XXIIes Journées d’Études sur la Parole, Martigny, pp. 103–106.

Dohalská, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (1998) Perception limits between assertive and interrogative sentences in Czech, in: Vích, R. (ed.), 8th Czech-German Workshop, Speech Processing, ÚRE AV ČR, Praha, pp. 28–31.

Dohalská-Zichová, M. – Mejvaldová, J. – Duběda, T. (1998) Further Steps in Modelling Czech Prosody, in: Review of Activities 1997–1998, Institute of Radioengineering and Electronics, AV ČR, p. 31.

Dohalská-Zichová, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (1999) Perception of Synthetic Sentences with Indistinct Intonation in Czech, in: Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences, San Francisco, Vol. 3, pp. 2335–2339.

Dohalská, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (1999) Application-Based Prosody of Synthetic Czech, in: Vích, R. (ed.), 9th Czech-German Workshop, Speech Processing, ÚRE AV ČR, Praha, pp. 27–29.

Dohalská, M. (2000) Technika a kultura řeči ve výuce tlumočníků, Trans­latologica Pragensia VI, Karolinum, Praha, pp. 213–216.

Dohalská, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (2000) Dialogue of Analysis and Synthesis: Real Speech and Speech Synthesis, in: Palková, Z. –  Wodarz, H.-W. (eds.), Forum Phoneticum, Springer Verlag, Frankfurt am Main, pp. 1–17.

Dohalská, M. – Duběda, T. – Bartošová, H. – Mejvaldová, J. (2000) Spectral Properties of Czech Vowels in Spontaneous Speech (Prelimina­ry Analysis), in: Vích, R. (ed.), 10th Czech-German Workshop, Speech Processing, ÚRE AV ČR, Praha, p. 17.

Dohalská, M. – Mejvaldová, J. (2000) Rôle de la prosodie dans la communication du milieu bruité, in : Badin, P. et al. (eds.), Actes des XXIIIes Journées d’Études sur la Parole, Aussois, pp. 265–268.

Dohalská, M. (2001) The name as a unit or a Sequence, in: Palek, B. – Fu­jimura, O. (eds.), LP 2000 – Proceedings, Praha, Karolinum, pp. 147–153.

Dohalská-Zichová, M. – Mejvaldová, J. (2001) Some Data on Spontaneous Czech: Prosody in Numbers, in: Vích, R. (ed.), 11th Czech-Ger­man Workshop, Speech Processing, ÚRE AV ČR, Praha, pp. 25–27.

Dohalská, M. – Mejvaldová, J. – Duběda, T. (2001) Prosodic Parameters of Synthetic Czech: Developing Rules for Duration and Intensity, in: Keller, E. et al. (eds.), Improvements in Speech Synthesis, Wiley & Sons, Chichester, pp. 129–133.

Dohalská-Zichová, M. (2002) Rythme – le « barrage » pour la perception des noms propres, in: Bel, B. – Marlien, I. (eds.), Proceedings of Speech Prosody 2002, Aix-en-Provence, pp. 251–254.

Dohalská-Zichová, M. (2002) Comment les noms nous trahissent. Les noms propres – obstacles de communication, in: Phonetics and its Applications, Festschrift for J.-P. Köster, Steiner, Stuttgart, pp. 55–60.

Dohalská, M. – Schulzová, O. (2003) Fonetika francouzštiny, přepracované vydání, Karolinum, Praha, 236 pp.

Duez, D. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. – Dohalská, M. (2003) Acquisition des processus de réduction et d’assimilation du français parlé par des locuteurs tchèques, in: Proceedings of the XVIIth International Congress of Linguists, Matfyzpress, Praha, CD-ROM, 6 pp.

Mejvaldová, J. – Duběda, T. – Dohalská, M. (2003) L’imitabilité des modèles prosodiques en parole spontanée et en parole lue, in: Proceedings of the XVIIth International Congress of Linguists, Matfyzpress, Praha, CD-ROM, 3 pp.

Duběda, T. – Mejvaldová, J. – Dohalská, M. (2004) L’imitation rythmique et ses limites : analyse de la structure temporelle, XXVIIe Colloque International de Linguistique Fonctionnelle, Opera Romanica 5, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, České Budějovice, pp. 256–263.

Dohalská, M. – Duběda, T. – Mejvaldová, J. (2004) Strukturní a prozodický popis vybraných typů sdělení se zaměřením na zvukovou komunikaci s počítačem, in: Pollák P. – Sovka, P. (eds.), GAČR 102/02/0124 „Hlasové technologie v podpoře informační společnosti“. Souhrnný pře­hled aktivit řešitelských kolektivů, ČVUT, Praha, pp. 36–37.

Dohalská-Zichová, M. (2004) Česká fonetička Jiřina Hůrková-Novotná, Jazykovědné aktuality XLI, č. 1 a 2, Praha, pp. 53–55.

Dohalská, M. – Januška, J. – Votrubec, J. (2004) Trvání finální slabiky v substandardní češtině, in: Základní výzkum v lingvistice, Univerzita Palackého, Olomouc, pp. 70–74.

Vlčková-Mejvaldová, J. – Dohalská, M. (2004) Jeu de sons, jeu de chiffres ou modélisation des phrases marquées, in: Palková, Z. – Veroňková, J. (eds.), Acta Universitatis Carolinae, Phonetica Pragensia, pp. 113–124.

Dohalská, M. – Januška, J. – Votrubec, J. (2005) Stylová příznakovost nestandardních intonačních zakončení, Eurolingua 2004, TU Liberec, pp. 171–186.

Dohalská, M. – Škardová, R. (2005) Non-Standard Rhythmic and Melodic Structure of Utterances and Their Perception, in: Vích, R. (ed.), El­ectronic Speech Signal Processing, Praha, pp. 30–37.

Dohalská, M. (2006) Trvání českých samohlásek – funkce a forma, in: Z. Pal­ková – J. Janoušková (eds.), Kapitoly z fonetiky a fonologie slovan­ských jazyků, Praha, pp. 243–252.

Dohalská, M. – Škardová, R. (2006) Interpretation – Perception – Analysis, in: Speech Prosody, Dresden, pp. 41–44.

Dohalská, M. – Škardová, R. – Králová, J. (2007) Proper Names: Features of Ambiguity in a Multicultural Context, in: XVIth International Congress of Phonetic Sciences, Saarbrücken, pp. 1661–1664.

Dohalská, M. – Vlčková, J. – Škardová, R. (2006) Les pièges des noms propres, in : Dialogue des cultures : Interprétation, traduction, Praha, pp. 154–166.

Dohalská, M. –  Škardová, R.  (2007) Voyage „phonétique“ des noms propres a travers Roland

Garros, Actes du XXXIe Colloque SILF. Lugo 2007 (in print);

Dohalská, M. – Schulzová, O. (2008) Fonetika francouzštiny, doplněné a přepracované vydání, připojeno

CD  s nahrávkami cvičení,  Karolinum, Praha, 236 pp.

 

Výběr odkazů, recenzí, CV

Malécot, A. (1979): „Marie Dohalská-Zichová , Analyse spectrograpique des voyelles françaises“. Phonetica, 36, no 1, Basel 79-80. Klare, J.(1981): „Marie Dohalská-Zichová, Analyse spectrographique des voyelles françaises“, Z.f.Ph., Band 34, Heft 2. Kloster-Jensen, M. (1989): „Auf  ein Wort (Dohalská-Zichová)“ Die Sprachheilarbeit, 34, Jahrgang, Dezember 6/89. Emerit, E. (1979): „Le Français parlé par le système Eva III (Dohalská-Zichová)“, H. Buske, Hamburg, 52-96,357.  Straka, G. (1990), „Französisch: Phonetik und Phonemik (Dohalská-Zichová)“, Lexikon der Romanistischen Lingvistik, Band/ Vol. V., Tübingen, 8-9.  Klimeš, L. (1992): „Marie Dohalská-Zichová, Die  Dynamik der Verbalkommunikation“, Studia Slavica Savariensia, 2, Hungary. The Phonetician red. (1999), „Meet Your Regional Secretaries – Marie Dohalska“, No 80, 1999/II, 17-18.  Kdo  je  Kdo (red. – od 1998, posl. vydání 2005) : Bořek-Dohalská, Marie, Praha (52-53). DUBĚDA, T. – VLČKOVÁ,J. (2008): Actes de la 2e Conférence de la section tchéco-slovaque de l´ISPhS en l´ honneur de Marie Dohalská à l´occasion de son 70e anniversaire, éd.:, Karolinum, Praha 2007, s. 154.  NOVÁKOVÁ, S. (2007): K životnímu jubileu paní profesorky Marie Dohalské, Cizí jazyky 2007. VLČKOVÁ, J. (2008): K jubileu prof. PhDr. Marie Dohalské, DrSc., ČMF 1, roč. 90/2008, 62-64.